Basic

de Kunstenaar

De kunstenaar is een prachtig prentenboek over opoffering en de belangrijkste les uit het evangelie: de liefde.

Hoe laat je kinderen op een verrassende manier nadenken over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen? Dat dit een uitdaging is, zal iedere leerkracht beamen. ‘De Kunstenaar’, een prachtig verteld en geïllustreerd prentenboek, biedt volop mogelijkheden om het oude verhaal uit de Bijbel actueel voor kinderen te maken.

het Paasevangelie ontdekken met een prentenboek

Voor veel kinderen zijn Goede Vrijdag en Pasen feesten waar ze zich moeilijk in kunnen inleven. Óf de gebeurtenissen in Jezus’ laatste week staan zo ver van hen af en roepen zoveel vervreemding op, dat zij niet in staat zijn levensbetekenissen in het Paasevangelie te verkennen. Óf het verhaal is zo bekend voor ze, dat het lastig is om door die bekende woorden heen de betekenis van het Paasevangelie te ontdekken. Doordat ‘de Kunstenaar’ een eigentijds verhaal is, kunnen kinderen via dit verhaal op het spoor van de betekenis van het Paasevangelie komen en ontdekken welke betekenis dit verhaal voor hen heeft.

 

De kunstenaar

“In een kleurloos dorp komt alles tot leven wanneer de kunstenaar arriveert. Midden in het grauwe plaatsje bouwt hij aan een prachtig, kleurrijk cadeau voor alle dorpsbewoners. De sfeer verandert volledig. Liefde en kleur krijgen een belangrijke plek in het leven van de inwoners.

Maar dan gebeurt er iets waardoor alles op losse schroeven komt te staan…”

De kunstenaar is een prachtig prentenboek over opoffering en de belangrijkste les uit het evangelie: de liefde.

Auteur: Lisette van de Heg; Illustrator: Tirza Beekhuis; Uitgever: Vuurbaak

 

Korte lessenserie

Deze korte lessenserie, die bestaat uit twee lessen van 45 minuten, wil leerkrachten en hun leerlingen helpen om met het prentenboek aan de slag te gaan. Wat vinden de leerlingen mooi en belangrijk in dit boek? Welke verhalen uit de Bijbel herkennen zij erin? Herkennen zij de thema’s uit dit boek in hun eigen leven? Met behulp van een Venn diagram, waar de leerlingen in tweetallen aan werken, vinden zij antwoorden op deze vragen. Zo ontdekken ze welke thema’s uit ‘de Kunstenaar’ en uit de ‘Bijbel’ belangrijk voor henzelf zijn.

Download de lessenserie De Kunstenaar – korte lessenserie bij het gelijknamige boek. 

Ook de PowerPoint met alle prenten uit het boek is te downloaden: DeKunstenaar-PP

Het luisterboek van ‘de Kunstenaar’ is te vinden op YouTube.

 

 

 

 

 

Van Nazareth naar Bethlehem

Samen Kerst beleven tijdens een gezellig en soms hilarisch spel

 

Kerst, het kan heel wat voeten in de aarde hebben: een mooi versierd huis, familie of vrienden over de vloer, een rijk gedekte tafel. Kerst, voor veel mensen betekent het veel gezelligheid én veel drukte. Maar kerst is vaak ook een moment om met elkaar een kerstviering te bezoeken. Samen iets beleven van het mysterie dat Kerst ten diepste is en je verwonderen over Jezus de Immanuel, de God met ons.

 

Kerstfamiliespel

Heel wat families en vriendengroepen zoeken elkaar tijdens de kerstdagen op om lekker met elkaar te eten en om samen leuke dingen te doen. Het kan best een uitdaging zijn wat te bedenken dat leuk is voor de volwassenen én voor de kinderen, zeker als het weer niet meezit. Met dit kerstfamiliespel kunnen jullie samen aan de slag. Het zal ongetwijfeld de nodige mooie, gezellige en hilarische momenten gaan opleveren.

 

Samen op reis van Nazareth naar Bethlehem

In dit familiekerstspel reizen jullie met Jozef en Maria van Nazareth naar Bethlehem. Via zeven heel verschillende spellen beleven jullie alle gebeurtenissen rond Jezus’ geboorte met hen mee. Per spel kunnen de teams punten verdienen. Het team dat de meeste punten verzamelt op zijn reis naar Bethlehem heeft gewonnen.

 

Een beschrijving van dit spel heeft ook gestaan in de ‘Beste Wensen’ (2016) van Ouders van Waarde, de belangenvereniging van ouders binnen het christelijk (protestants en katholiek) onderwijs.

 

Download “Spel – Van Nazareth naar Bethlehem”

 

Bijbeljaar – Lessenserie

Bijbeljaar 2016 – Lessenserie

 

De verschillen tussen leerlingen op Nederlandse scholen zijn groot als het aankomt op Bijbelkennis. Sommige leerlingen, zeker leerlingen met kerkelijk meelevende ouders, kennen veel verhalen. Anderen kunnen nauwelijks een Bijbels verhaal opnoemen. Toch is er ondanks dit verschil ook een belangrijke overeenkomst. Leerlingen vinden de verhalen uit de Bijbel vaak prachtig. Deze lessenserie gaat hier van uit.

De lessenserie is geschreven voor leerlingen van groep 6-8, maar is met wat aanpassingen ook bruikbaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Gedurende vijf lessen gaan leerlingen aan de slag met het Bijbelgedeelte dat zij het mooiste vinden. Ze zoeken het op in verschillende bijbels, ze bekijken wat kunstenaars hierover geschilderd hebben en denken ondertussen na over de vraag waarom zij dit Bijbelgedeelte zo mooi vinden. In deze lessenserie, waarin schilderkunst een belangrijke plaats inneemt, mag een eigen schilderij natuurlijk niet ontbreken. Doordat leerlingen gedurende langere tijd en via verschillende opdrachten met een Bijbelgedeelte aan de slag gaan leren zij betekenissen in een Bijbelgedeelte te ontdekken. Tijdens de lessenserie leren de leerlingen tegelijkertijd het een en ander over de achtergronden bij de Bijbel en denken zij na over de vraag waarom de Bijbel voor veel mensen zo’n belangrijk boek is en welke waarde de Bijbel voor hen heeft.

De lessenserie kan via de site van Refo500 gedownload worden, maar is ook hier te vinden.

Lessenserie over de Bijbel n.a.v. bijbeljaar

 

Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, en de HGJB zijn blij dat er voor het Bijbeljaar 2016 een product ontwikkeld is dat zich via leraren richt op leerlingen in het (basis)onderwijs. Verus laat in het kader van het Bijbeljaar 2016 van Refo500 een onderzoek naar het Bijbelgebruik op christelijke scholen uitvoeren. De HGJB bracht een aantal jaar geleden de godsdienstmethode BijbelWijs op de markt. Corina werkt(e) aan zowel het onderzoek van Verus als aan de methode BijbelWijs mee..

 

verus-logo-web.pngHGJB.png