Over Corina Nagel

Over Corina Nagel

Iets theologisch of iets pedagogisch, HBO of universiteit? Dat waren de keuzes waar ik na de middelbare school voor stond. Jaren later kan ik zeggen dat het geen óf óf, maar én én is geworden. Op het HBO voltooide ik de opleidingen Godsdienst Pastoraal Werk en docent godsdienst/levensbeschouwing. Aan de universiteit studeerde ik onderwijswetenschappen.

Ook in de praktijk bleken beiden richtingen juist in combinatie met elkaar goed bij mij te passen. Bij de IZB werkte ik als missionair adviseur, bij PC GVO als docent, als regiobegeleider en verzorgde ik (na)scholing voor docenten. Als freelancer voor Luonnos verzorgde ik training op zowel scholen als kerkelijke organisaties. Ook deed ik voor Verus onderzoek naar het Bijbelgebruik op christelijke scholen. Momenteel combineer ik mijn werk voor Luonnos met mijn baan als Verbindend Specialist kerk & school bij de Protestantse Kerk in Nederland.

Kortom, in de afgelopen jaren heb ik zowel het veld van de kerk als van het onderwijs goed leren kennen. Die ervaring zet ik graag in voor uw organisatie!

Met kinderen en tieners de DIEPTE in

Schatgraven in de Bijbel en andere bronnen van waarde

  • Hart voor kinderen
  • Voorbij de horizon
  • Nieuwe inzichten opdoen
  • Samen schatzoeken