opoffering

de Kunstenaar

De kunstenaar is een prachtig prentenboek over opoffering en de belangrijkste les uit het evangelie: de liefde.

Hoe laat je kinderen op een verrassende manier nadenken over de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen? Dat dit een uitdaging is, zal iedere leerkracht beamen. ‘De Kunstenaar’, een prachtig verteld en geïllustreerd prentenboek, biedt volop mogelijkheden om het oude verhaal uit de Bijbel actueel voor kinderen te maken.

het Paasevangelie ontdekken met een prentenboek

Voor veel kinderen zijn Goede Vrijdag en Pasen feesten waar ze zich moeilijk in kunnen inleven. Óf de gebeurtenissen in Jezus’ laatste week staan zo ver van hen af en roepen zoveel vervreemding op, dat zij niet in staat zijn levensbetekenissen in het Paasevangelie te verkennen. Óf het verhaal is zo bekend voor ze, dat het lastig is om door die bekende woorden heen de betekenis van het Paasevangelie te ontdekken. Doordat ‘de Kunstenaar’ een eigentijds verhaal is, kunnen kinderen via dit verhaal op het spoor van de betekenis van het Paasevangelie komen en ontdekken welke betekenis dit verhaal voor hen heeft.

 

De kunstenaar

“In een kleurloos dorp komt alles tot leven wanneer de kunstenaar arriveert. Midden in het grauwe plaatsje bouwt hij aan een prachtig, kleurrijk cadeau voor alle dorpsbewoners. De sfeer verandert volledig. Liefde en kleur krijgen een belangrijke plek in het leven van de inwoners.

Maar dan gebeurt er iets waardoor alles op losse schroeven komt te staan…”

De kunstenaar is een prachtig prentenboek over opoffering en de belangrijkste les uit het evangelie: de liefde.

Auteur: Lisette van de Heg; Illustrator: Tirza Beekhuis; Uitgever: Vuurbaak

 

Korte lessenserie

Deze korte lessenserie, die bestaat uit twee lessen van 45 minuten, wil leerkrachten en hun leerlingen helpen om met het prentenboek aan de slag te gaan. Wat vinden de leerlingen mooi en belangrijk in dit boek? Welke verhalen uit de Bijbel herkennen zij erin? Herkennen zij de thema’s uit dit boek in hun eigen leven? Met behulp van een Venn diagram, waar de leerlingen in tweetallen aan werken, vinden zij antwoorden op deze vragen. Zo ontdekken ze welke thema’s uit ‘de Kunstenaar’ en uit de ‘Bijbel’ belangrijk voor henzelf zijn.

Download de lessenserie De Kunstenaar – korte lessenserie bij het gelijknamige boek. 

Ook de PowerPoint met alle prenten uit het boek is te downloaden: DeKunstenaar-PP

Het luisterboek van ‘de Kunstenaar’ is te vinden op YouTube.